Het Thuisgevoel
Image default
Aanbiedingen

Wat maakt de CO2-Prestatieladder inzichtelijk?

Steeds meer bedrijven werken met de CO2-prestatieladder. Niet zonder resultaat: dankzij de prestatieladder is er al heel wat energie bespaard en CO2 teruggedrongen. Hoe kan het dat deze ladder zo’n succes is? En waarom zou je er als bedrijf zelf ook mee aan de slag gaan? Een korte uitleg over de zin van de CO2-prestatieladder.

Het monitoren van energieverbruik

Met de CO2-prestatieladder kun je CO2 terugdringen. Dat begint met het doen van een 0-meting. Vanaf dat moment krijg je inzicht in je energieverbruik, omdat je helemaal opnieuw begint met meten. Het inzicht zorgt voor veel informatie en aanknopingspunten om met energie besparen aan de slag te gaan. De informatie die het je verschaft, motiveert je om ook de komende jaren met energiebesparing bezig te blijven.

Omdat de Prestatieladder je een gunningsvoordeel kan opleveren, word je gemotiveerd om na te denken over CO2, het verbruik en de effecten op de aarde. We raken met elkaar in gesprek over het onderwerp, waardoor informatie wordt uitgewisseld. En die informatie zorgt ervoor dat de ladder zo inzichtelijk wordt. Dat zien we ook terug in de resultaten: volgens de Universiteit van Utrecht reduceren bedrijven die werken met de CO2-prestatieladder twee keer zo snel als andere bedrijven.

De treden zijn duidelijk

De treden van de CO2-prestatieladder zijn duidelijk. Je ziet precies welke criteria er worden gesteld en wat de mate van bewustwording is op elke trede van de ladder. Bij trede 5 wordt er niet alleen toegezien op de eigen CO2-uitstoot, maar ook op dat van anderen. Kortom: bedrijven motiveren elkaar om met CO2-besparing aan de slag te gaan.

Doordat zo duidelijk is welke eisen er worden gesteld, is de CO2-prestatieladder een inzichtelijk instrument. Je weet precies wat een trede betekent en wat je mag verwachten van een bedrijf dat op een bepaalde trede staat. Op die manier kun je elkaar dus ook verantwoordelijk houden. In dat opzicht lijkt deze ladder ook op de veiligheidsladder.

Duidelijkheid van een certificaat

Wanneer je bewust omgaat met energie en met CO2, kun je een ‘CO2-bewust certificaat’ krijgen. Daarmee laat je zien hoe effectief jouw bedrijf de CO2-uitstoot vermindert in projecten. Dat certificaat is niet alleen handig om te laten zien aan stakeholders, maar het levert ook daadwerkelijk een voordeel op.

Met een dergelijk certificaat krijg je namelijk een fictieve korting op de inschrijfprijs. Natuurlijk moet je je beloftes wel waarmaken. Bedrijven die niet voldoen aan de eisen waarmee ze zich hebben ingeschreven, kunnen een boete krijgen. Om die reden is zo’n certificaat ook heel duidelijk. Iedereen weet wat er van elkaar wordt verwacht. Uiteindelijk is deze transparantie wat de CO2-prestatieladder zo inzichtelijk maakt.