Het Thuisgevoel
Image default
Attracties

Archeologisch vooronderzoek; hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer een stuk grond zal worden verstoord is een archeologisch vooronderzoek verplicht. Het maakt hierbij niet uit of je een huis wilt gaan bouwen, een appartementencomplex of een winkelcentrum. Voordat de bouw daadwerkelijk mag plaatsvinden moet er gekeken worden of er mogelijk archeologische resten aanwezig zijn in de grond. Je kunt niet onder dit onderzoek uitkomen want het is een regel dat wettelijk is vastgelegd.

De reden van een archeologisch vooronderzoek

De reden dat er een archeologisch vooronderzoek gedaan moet worden is omdat er vastgesteld moet worden op eventuele archeologische vindplaatsen aanwezig zijn in het desbetreffende gebied. Als bij onderzoek blijkt dat er niets te vinden is kan de er worden begonnen aan de bouw op het grond. Als er wordt vastgesteld dat er wel iets te vinden is dan kunnen er twee besluiten gemaakt worden. De eerste is om de vindplaats volledig op te graven inclusief publicatie van de resultaten. Een andere optie is om de plannen te wijzigen wat ook wel situ behoud wordt genoemd. De archeologische resten worden dan niet verstoord. het wordt aangeraden om zo snel mogelijk een vooronderzoek te laten plaatsvinden omdat dit niet alleen tijd maar ook geld kan besparen.

Diverse archeologische vooronderzoeken

Er zijn verschillende soorten archeologische vooronderzoeken. Met welke onderzoek wordt gestart hangt af van allereerst de locatie maar ook krijg je te maken met het beleid van de gemeente en de provincie. Het is aan te raden om de vooronderzoek altijd te bespreken samen met de bevoegde partijen zodat je zeker weet dat de juiste stappen worden gezet. Zo voorkom je dat je later extra tijd en geld kwijt bent aan nieuwe onderzoeken. Er wordt over het algemeen altijd eerst begonnen met een bureauonderzoek. Als er blijkt dat er meer informatie nodig is kan een booronderzoek een vervolg zijn. Als er nuttige resultaten uit het booronderzoek komt volgt er ook nog een proefsleuvenonderzoek. Hierbij worden delen van de vindplaats met behulp van een graafmachine geopend. Er is ook maritieme archeologie mogelijk, je moet dan denken aan maritieme opgravingen door onderwaterarcheologen.

Bron: Archeologie.nl