Alles over outplaceement

Nieuwe eenheidsstatuut

Wat is er veranderd?

 

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

 

 

Collectief ontslag

10 werknemers van een bedrijf die meer dan 20 werknemers heeft en minder daarna honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

10% van de werknemers bij een organisatie waar op zijn minst honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

 

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als vele werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Anciënniteit 

Wat is Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde bedrijf. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de instelling,…

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al meerdere jaren voor idem organisatie werkt. Een nieuw bedrijfnieuwe energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarop? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talrijke jaren hard voor gewerkt.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de werknemer of vele weeknemers zonder arbeid komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Het traject

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een werknemerDaarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerk en overzicht vattenDaarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit moment en wordt uw toestand op dit ogenblik glashelder uitgedacht.

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van urgentie om voorts te gaan en te detecteren wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe jobWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiAndere hulpmiddelen kunnen hier ook van gebruik zijnBv. een vorming of cursus die je wilt volgen binnen het specialisatie waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Hulp bij solliciteren

Persoonlijke groei

opzegtermijn cao kleinmetaal

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse werknemer In welke gevallen je na je ontslag wel een compleet uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet beschikbaar moet zijn voor de markt.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een medewerker richting een nieuwe job Helpt na ontslag. Outplacement werd meer dan 30 jaargang geleden getekend binnen Amerika En hierna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landenOdertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeemAls je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerk van het dienstbeëindiging, Het bespieden van wensen en competenties en sollicitatie opvang.