Het Thuisgevoel
Image default
Bedrijven

Tropische gebieden met een moesson klimaat en de regenwouden

In tropische gebieden met een moesson- of moessonachtig klimaat, waar een droger deel van het jaar wordt afgewisseld met een natte periode zoals in het Amazone regenwoud, domineren verschillende soorten loofbomen het bos, waarvan sommige loofverliezend zijn. In tropische gebieden met een droger savanneklimaat en onvoldoende regenval om dichte bossen te ondersteunen, is het bladerdak niet gesloten en komt er veel zon op de grond die bedekt is met gras en struiken. Acacia en baobab zijn goed aangepast aan het leven in dergelijke gebieden.

Kunstpalm is een grote aanbieder van kunstbomen van verschillende maten en vormen. Je kunt een kwalitatieve kunstboom bij Kunstpalm kopen. Om een kunstboom bij kunstpalm te kopen of een kunstboom uit te zoeken kun je op de website van Kunstpalm kijken.

Onderdelen en functie

Een jonge rode den (Pinus resinosa) met zichtbare verspreiding van de wortels, als gevolg van bodemerosie.
Wortels
Hoofdartikel: Wortel
De wortels van een boom dienen om deze aan de grond te verankeren en om water en voedingsstoffen te verzamelen en over te brengen naar alle delen van de boom. Ze worden ook gebruikt voor voortplanting, verdediging, overleving, energieopslag en vele andere doeleinden. De kiemwortel of embryonale wortel is het eerste deel van een zaailing dat tijdens het ontkiemproces uit het zaad tevoorschijn komt. Dit ontwikkelt zich tot een penwortel die recht naar beneden gaat. Binnen enkele weken vertakken de zijwortels zich hier uit de zijkant en groeien horizontaal door de bovenste lagen van de grond. Bij de meeste bomen verwelkt de penwortel uiteindelijk en blijven de breed uitwaaierende zijwortels over. Nabij het puntje van de fijnere wortels zitten eencellige wortelharen. Deze staan in direct contact met de bodemdeeltjes en kunnen water en voedingsstoffen zoals kalium in oplossing opnemen. De wortels hebben zuurstof nodig om te ademen en slechts enkele soorten zoals mangroven en de vijvercipres (Taxodium ascendens) kunnen in permanent met water doordrenkte grond leven.

In de bodem komen de wortels de schimmelhyphae tegen. Veel van deze schimmels staan bekend als mycorrhiza en vormen een mutualistische relatie met de boomwortels. Sommige zijn specifiek voor één enkele boomsoort, die niet zal bloeien als er geen mycorrhizale associatie is. Anderen zijn generalisten en associëren zich met vele soorten. De boom verwerft mineralen zoals fosfor uit de schimmel, terwijl de schimmel de koolhydraatproducten van de fotosynthese uit de boom haalt. De schimmelhyphae kan verschillende bomen met elkaar verbinden en er ontstaat een netwerk dat voedingsstoffen en signalen van de ene plaats naar de andere overbrengt. De schimmel bevordert de groei van de wortels en helpt de bomen te beschermen tegen roofdieren en ziekteverwekkers. Het kan ook de schade beperken die door vervuiling aan een boom wordt toegebracht doordat de schimmel zware metalen in zijn weefsels verzamelt. Fossiel bewijs toont aan dat wortels geassocieerd worden met mycorrhizale schimmels sinds het vroege Paleozoïcum, vierhonderd miljoen jaar geleden, toen de eerste vasculaire planten zich op het droge vestigden.

Steunwortels van de kapokboom (Ceiba pentandra)
Sommige bomen zoals de elzen (Alnus-soorten) hebben een symbiotische relatie met Frankia-soorten, een draadvormige bacterie die stikstof uit de lucht kan binden en omzetten in ammoniak. Ze hebben actinorhizale wortelknollen op hun wortels waarin de bacteriën leven. Dit proces stelt de boom in staat om te leven in een omgeving met weinig stikstof, waar hij anders niet zou kunnen gedijen. De plantenhormonen die cytokininen worden genoemd, initiëren de vorming van wortelknollen, in een proces dat nauw verwant is aan mycorrhizaale associatie.

Het is aangetoond dat sommige bomen via hun wortelstelsel met elkaar verbonden zijn en een kolonie vormen. De onderlinge verbindingen worden gemaakt door het inosculatieproces, een soort natuurlijke enting of lassen van plantaardige weefsels. De tests om dit netwerk aan te tonen worden uitgevoerd door het injecteren van chemicaliën, soms radioactief, in een boom, en vervolgens te controleren op de aanwezigheid ervan in naburige bomen.

Kunstpalm is een grote aanbieder van kunstbomen van verschillende maten en vormen. Je kunt een kwalitatieve kunstboom bij Kunstpalm kopen. Om een kunstboom bij kunstpalm te kopen of een kunstboom uit te zoeken kun je op de website van Kunstpalm kijken.

De wortels zijn over het algemeen een ondergronds deel van de boom, maar sommige boomsoorten hebben wortels die vanuit de lucht zijn ontstaan. De gemeenschappelijke doelen voor luchtwortels kunnen van twee soorten zijn, om bij te dragen aan de mechanische stabiliteit van de boom en om zuurstof uit de lucht te halen. Een voorbeeld van mechanische stabiliteitsverbetering is de rode mangrove die prop wortels ontwikkelt die uit de stam en takken lopen en verticaal in de modder neerdalen. Een soortgelijke structuur is ontwikkeld door de Indiase banyan. Veel grote bomen hebben steunwortels die vanuit het onderste deel van de stam uitwaaieren. Deze ondersteunen de boom eerder als hoekbeugels en zorgen voor stabiliteit, waardoor de schommeling bij harde wind afneemt. Ze komen vooral voor in tropische regenwouden waar de bodem arm is en de wortels dicht bij de oppervlakte liggen.

Kunstpalm is een grote aanbieder van kunstbomen van verschillende maten en vormen. Je kunt een kwalitatieve kunstboom bij Kunstpalm kopen. Om een kunstboom bij kunstpalm te kopen of een kunstboom uit te zoeken kun je op de website van Kunstpalm kijken.

Sommige boomsoorten hebben worteluitlopers ontwikkeld die uit de grond knallen om zuurstof te krijgen, wanneer deze niet beschikbaar is in de bodem vanwege overtollig water. Deze worteluitlopers worden pneumatoforen genoemd en zijn onder andere aanwezig in zwarte mangrove en vijvercipres.

Stam

Stam van de noordelijke beuk (Fagus sylvatica) in het najaar
Hoofdartikel: Stam (plantkunde)
Het belangrijkste doel van de stam is om de bladeren boven de grond te brengen, zodat de boom andere planten kan overstijgen en ze kan overtreffen voor licht. Het transporteert ook water en voedingsstoffen van de wortels naar de luchtdelen van de boom en verdeelt het voedsel dat door de bladeren wordt geproduceerd over alle andere planten.

https://kunstpalm.nl/kunstplanten/kunstbomen/