Het Thuisgevoel
Image default
Bedrijven

Waarom recyclen erg belangrijk is

Tegenwoordig lezen we er veel over in de krant, in het nieuws en in folders; recyclen. Recyclen is geen optie, het is een noodzaak. Grondstoffenschaarste is immers al jaren een groeiend probleem. De voorraden olie, gas, mineralen en metalen slinken zo snel dat het onduidelijk is hoeveel we de komende jaren uit de aarde kunnen halen. Recycling is een van de oplossingen! Zeker in de afgelopen jaren is het een onderwerp dat steeds vaker aan bod is gekomen. Hoewel recycling een van de dagelijkse routines van iedereen is geworden, weten veel mensen niet waarom recycling belangrijk is. Om het milieu en de natuurlijke hulpbronnen te behouden, is het belangrijk om grondstoffen goed te beheren. Hieronder lees je waarom recyclen nu zo belangrijk is.

Waarom recyclen?

Recycling is een van de eenvoudigste en meest zinvolle dagelijkse activiteiten die we kunnen doen. Hoewel mensen verantwoordelijk zijn voor het genereren van grote hoeveelheden afval, is recycling ook een voorbeeld van sociale verantwoordelijkheid en respect voor het milieu. Door ons afval als grondstof te gebruiken, besparen we op onze primaire grondstoffen. Zo hoeven er minder bomen gekapt te worden voor papier en hebben we minder olie nodig voor plastic. Recycling kost vaak minder energie dan het winnen van grondstoffen om nieuwe, betere klimaatmaterialen te maken. De kwaliteit van de gerecyclede materialen is, als we ze op de juiste manier inzamelen en sorteren, meestal erg goed.

Wat zijn de voordelen?

Recyclen heeft veel voordelen. Het is allereerst goed voor het klimaat en voor je eigen portemonnee. In Nederland zijn we heel ver gevorderd in het sorteren van afval. We verwerken meer dan de helft van ons afval gescheiden. We doen zelfs zo’n 75% van ons huishoudpapier en glasafval in papier- of glascontainers. Door afval te recyclen besparen we nieuwe materialen, energie en geld. Hierbij speelt ook puin afvoeren een belangrijke rol. Je kunt namelijk ook zelf geld besparen door je afval te sorteren. In feite geeft elke stad minder geld uit aan afvalverwerking. Hierdoor wordt de gemeentelijke afvalstoffenheffing verlaagd. Een afvalbelasting is een belasting die je aan je stad betaalt voor de inzameling, verwerking, zoals puin afvoeren, en verwijdering van afval. Je kunt hierbij denken aan afvalverwerking en puin afvoeren.