Het Thuisgevoel
Image default
Duurzaam en gezond wonen

VOG aanvragen, waar is dat voor nodig?

Wanneer is een VOG nodig?

Vaak wil een werkgever een VOG hebben wanneer je in je functie te maken hebt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen (denk aan kinderen en ouderen) of grote (contante) bedragen.
Voor sommige beroepen, zoals dat van advocaat, docent en accountant, is een VOG aanvragen wettelijk verplicht gesteld. In andere gevallen mag een werkgever zelf bepalen of hij het nodig vindt dat je voor de uitoefening van een functie een VOG moet kunnen overleggen.

Hoe vraag je een VOG aan?

Je kunt een VOG aanvragen via het loket burgerzaken bij de gemeente waar je ingeschreven staat of via het internet. Online kan alleen als de organisatie die de VOG van je verlangt de aanvraagprocedure in gang zet. 

  1. Je hebt geen strafbare feiten op je naam staan: je ontvangt je VOG.
  2. Je hebt strafbare feiten op je naam staan die niet relevant zijn voor de functie die je wilt uitoefenen. Rijden onder invloed bijvoorbeeld is niet relevant voor een baliemedewerker, maar wel voor een buschauffeur. En voor een accountant is fraude wel relevant en voor een sportleraar niet. Zijn de strafbare feiten niet relevant, dan ontvang je je VOG. Je kunt dus voor de ene functie wel een VOG krijgen en voor de andere niet.
  3. Je hebt strafbare feiten op je naam staan die relevant zijn voor de functie die je wilt uitoefenen: je ontvangt je VOG niet en ontvangt een brief van Justis waarin de reden van afwijzing wordt uitgelegd. Je kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Vervolgens neemt Justis een definitief besluit.

Sta je niet ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP), dan moet je je aanvraag rechtstreeks indienen bij Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wanneer Justis je aanvraag heeft ontvangen, zijn er drie scenario’s mogelijk:

Ben je nooit met justitie in aanraking geweest, dan krijg je uiterlijk binnen vier weken nadat je je aanvraag hebt ingediend bericht. Heb je wel een strafrechtelijk verleden, dan ontvang je binnen acht weken de uitslag.

Wat zijn de kosten voor de aanvraag van een VOG?

Aan de aanvraag van een VOG zijn kosten verbonden (leges). De hoogte van de kosten hangt af van de wijze waarop je de VOG aanvraagt (online of via de gemeente) – je kunt je VOG aanvragen ook volledig online regelen.

http://youtu.be/watch?v=PPdcBSksIyk