Het Thuisgevoel
Image default
Energie

Duurzame energiebronnen: wat zijn het?

Wat zijn duurzame energiebronnen?

In de tijd waarin de wereld zich steeds meer richt op het realiseren van een groener milieu wordt de term duurzame energie ook continu belangrijker. Deze vorm van energie is een zeer goede stap voorwaarts als je kijkt naar wat er eerst gebruikt werd: fossiele brandstoffen. Waar fossiele brandstoffen slecht zijn voor het milieu en op een gegeven moment ophouden te bestaan, is duurzame energie daarvan het tegenovergestelde. Maar wat zijn er de voordelen van? En welke soorten zijn er te vinden? Na het lezen van dit artikel weet jij meer over duurzame energiebronnen.

Wat is het verschil tussen een duurzame en hernieuwbare energiebron?

Hoewel deze termen op elkaar lijken, zijn ze wel degelijk verschillend. Van een hernieuwbare energie spreek je als de bron ervan continu opnieuw kan worden geproduceerd. Deze bron kun je dus zien als oneindig. Duurzame energie doet daar een (groen) schepje bovenop: deze mag ook geen nadelige invloed hebben op het milieu. Als dat wel zo is, wordt de energiebron dus niet gezien als duurzaam, maar alleen als hernieuwbaar.

Bio-energie

Biomassa wordt gebruikt om bio-energie uit te winnen. Dit gebeurt door organisch materiaal op een chemische manier te bewerken of te verbranden. Hierdoor komen verscheidene brandstoffen tot stand (gas, olie, warmte of elektriciteit). Focuspunt is hier wel dat alleen tweede generatie bio-energie als duurzame energiebron gezien kan worden. Dit betekent dat er alleen organische (plantaardige of dierlijke) afvalstoffen gebruikt worden of materiaal dat geen andere functie meer kan hebben.

Energie verkrijgen met warmte

Als je praat over energie verkrijgen uit warmte dan moet je goed opletten. Gebruik je de restwarmte uit processen uit de industrie of energiewinning? Dan kun je de deze vorm van energie de stempel duurzame energiebron geven. Het voorkomt dat de warmte verloren gaat en dat men in plaats daarvan fossiele brandstoffen gebruikt. Aangezien industriële processen ook continu doorgaan, is deze vorm van energiewinning oneindig.

Zonne-energie

Iets wat al helemaal oneindig is, is de zon. Deze straalt warmte en licht uit. Laatstgenoemde wordt opgevangen door middel van speciale cellen in zonnepanelen. Deze zetten de zonlicht die ze opvangen om in elektriciteit. Deze vorm is duurzaam te noemen omdat er tijdens dit proces geen CO2 ontstaat.

Energie gegenereerd uit water

Ook uit water kun je voldoende energie halen als je er goed op inzet. Water is krachtig genoeg om een turbine te kunnen aandrijven. Deze zorgt voor energie door de beweging. Een licht nadeel is dat niet overal ter wereld voldaan kan worden aan het gevraagde vermogen door een gebrek aan water(oppervlaktes).

Energie opgewekt door de wind

Als laatste is windenergie ook zeer duurzaam te noemen. Windmolenparken zorgen ervoor dat de wind wordt omgezet in beweging van de rotorbladen, dat op zijn beurt zorgt voor energie. De wind is oneindig en ook dit proces stoot geen CO2 uit. Ook deze vorm van energie kan daarom gezien worden als een van de duurzame energiebronnen.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/