Het Thuisgevoel
Image default
Rechten

Letselschade bedragen na een bedrijfsongeval

Als u op het werk of op weg naar het werk een ongeval krijgt, moet u nagaan wat u moet doen. Zo nodig moet u medische hulp zoeken bij uw huisarts of een ziekenhuis. U moet het ongeval aan uw werkgever melden. Vervolgens moet u nagaan of u tijdens uw werkonderbreking in aanmerking komt voor uitkeringen of rechten en wat u kunt verwachten als u weer aan het werk gaat. Lees hier alles over letselschade bedragen na een bedrijfsongeval. 

Onmiddellijk na een ongeval moet u:

 • het ongeval melden aan uw lijnmanager of directe chef

 • zo nodig een arts raadplegen en ervoor zorgen dat in uw medisch dossier wordt vermeld waar het incident heeft plaatsgevonden 

 • indien op het terrein, zo snel mogelijk na het incident een ongevallenformulier invullen

 • indien op het werk, het incident melden in het ongevallenboek en daarbij zo gedetailleerd mogelijk te werk gaan 

 • indien mogelijk de contactgegevens van alle getuigen noteren 

 • indien mogelijk foto’s nemen of een schets maken van de plaats van het incident, met inbegrip van alle relevante gevaren, zoals defecte apparatuur of gladde oppervlakken

 • noteer de gegevens van het type en de serienummers van alle relevante apparatuur

 • verontschuldig u niet en aanvaard geen schuld of verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd.

 Na het ongeval moet u

 • als het incident op het werk is gebeurd, contact houden met uw werkgever en hem op de hoogte houden van uw vorderingen als u vrij moest nemen van het werk

 • een dagboek bijhouden van uw behandeling, onderzoek of medische consultatie en eventuele kwitanties voor geneesmiddelen/behandeling

 • documenteer uw vooruitgang en bewaar kopieën van alle documentatie die u ontvangt

 • bewaar alle kwitanties voor uitgaven in verband met het letsel, bv. voor voorschriften, taxi’s.

Bedrijfsongeval

Als u gewond raakt op het werk of tijdens uw dienstverband, is het mogelijk dat u aanspraak kunt maken op schadevergoeding. Het maakt niet uit of u een onderaannemer bent, in tijdelijke dienst, voltijds, of een deeltijdse werknemer – u kunt nog steeds een vordering tot schadevergoeding hebben, afhankelijk van uw omstandigheden.

Een advocaat kan u adviseren over uw rechten en mogelijkheden om een schadeclaim in te dienen, zodra hij de bijzonderheden van uw situatie kent.

Hoeveel schadevergoeding u krijgt voor uw letsel op het werk hangt echt af van het effect dat het letsel op uw leven heeft gehad, uw verlies van inkomsten, de regelgeving van de staat, en vele andere dingen.

Een advocaat zal u een goede indicatie kunnen geven van hoeveel u waarschijnlijk zult ontvangen zodra hij iets meer over uw zaak weet.


De schadevergoeding voor letselschade na een bedrijfsongeval wordt meestal berekend door een geldbedrag te zetten op het verschil tussen uw levenspad vóór het arbeidsletsel en uw huidige levenspad sindsdien.

http://letselschadebureau.nl