Duurzame innovatie in de agrarische sector

Het gaat niet zo goed met de agrarische sector. Voor de akkerbouw is het beeld erg rustig: nauwelijks productiegroei en ongeveer gelijkblijvende of iets lagere prijzen. Bij de dierlijke productie is meer beweging. In de vijftien ‘oude’ EU-landen zal de rundvleesproductie tussen 2017 en 2026 met zo’n 7% dalen, met iets stijgende prijzen. De productie van varkensvlees veranderd nauwelijks en de prijs ervan gaat min of meer gelijk op met de inflatie. De productie van pluimveevlees groeit in genoemde periode veel minder dan in de afgelopen tien jaar, en de prijs gaat iets omlaag. De melkproductie neemt met 9% toe, bij een iets krimpende melkveestapel. De melkprijs komt in 2026 uit op bijna 36 cent. Dat is ongeveer 5% hoger dan in 2011-2015, dus duidelijk minder dan de inflatie.

De boeren werken echter al hard genoeg en kunnen het niet bijna opbrengen om nóg harder te werken. Een helpende hand hierin, en tevens een opkomende trend, is het bedrijf zo duurzaam en innovatief mogelijk te maken. Hierin kan het bedrijf Wijsman bijvoorbeeld een goede vorm van begeleiding geven. Wijsman is een bedrijf wat actief is op het gebied van agrarisch advies en begeleiding. Het bedrijf staat voor onafhankelijkheid, kwaliteit en innovatie en probeert continu voorlopen op het gebied van trends, producten en persoonlijke begeleiding. Wijsman biedt verschillende duurzame producten aan. Denk aan zonnepanelen, warmteterugwinning, zonneboilers, maar bijvoorbeeld ook stalinrichting en stalconcepten.

Wijsman is actief met verschillende projecten, zoals de bouw van nieuwe duurzame en innovatieve stallen. V.O.F. Siebens bijvoorbeeld, is vorig jaar begonnen met de bouw van een nieuwe stal. Het is belangrijk dat de stal veel lucht en licht binnenlaat voor het welzijn van de dieren, en natuurlijk moet de stal goed landschappelijk inpasbaar en goed betaalbaar zijn. Denk ook aan het interieur. Wijsman voorziet in duurzame energiezuinige verlichting, en warmteterugwinning en een melkvoorkoeler. Zo wordt er flink op energie bespaard.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/