Het Thuisgevoel
Image default
Bedrijven

Advocaat Thomas van Dijk beantwoordt al uw letselschadevragen

Op de website van Van Dijk advocaat in Zoetermeer –  https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/ – staat veel nuttige informatie voor mensen die te maken hebben met letselschade. We lichten een aantal zaken toe.

In veel letselschadezaken wordt een vergoeding toegekend voor toekomstige schade. Hierbij wordt rekening gehouden met de rente over de periode tussen nu en de toekomst. Het berekenen, eigenlijk terugrekenen, van de schade in de toekomst naar een bedrag in het hier en nu wordt in de advocatuur kapitaliseren letselschade genoemd. Bij de bepaling van dat bedrag wordt de rekenrente meegenomen, oftewel het verschil tussen de rente en de inflatie. Hoe lager de rekenrente, hoe meer er nu uitgekeerd moet worden en andersom.

De wettelijke rente is de rente die betaald moet worden als de schade later wordt toegekend dan het moment waarop de schade is ontstaan. Veel letselschadezaken slepen eindeloos voort, soms zelfs jarenlang. Het bedrag aan wettelijke rente kan als gevolg hiervan behoorlijk hoog oplopen.

Smartengeld is een term die veel gebruikt wordt als het om letselschade gaat. Hiermee wordt de vergoeding bedoeld voor het aangedane leed, nu en in de toekomst. We hebben het dan over de immateriële schade. De ernst van het letsel, de aard ervan en de impact die een en ander op het slachtoffer heeft bepalen de hoogte van de uitkering. In de volgende situaties kan smartengeld geëist worden:

 • oogletsel;
 • psychisch letsel;
 • whiplash;
 • arm-, schouder-, handletsel;
 • voet-, heup-, beenletsel;
 • rugletsel;
 • gebitsletsel;
 • hondenbeet;
 • hoofd- en hersenletsel;
 • misdrijf (geslachtelijk misbruik, mishandeling);
 • asbest;
 • divers letsel.

Wilt u meer weten over het kapitaliseren van letselschade, de wettelijke rente of smartengeld? Thomas van Dijk, letselschade advocaat in Den Haag, staat u graag te woord. Hij werkt intensief samen met medisch specialisten en met deskundigen op het gebied van actuarieel rekenen en de Arbowet. Dit zorgt ervoor dat u gerichte, actuele en kloppende informatie krijgt. Advocaat van Dijk is te bereiken via t.vandijk@advocaatvandijk.nl en +31 (0) 79 323 9558.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/