Het Thuisgevoel
Image default
Bedrijven

Fabrikanten moeten een MSDS maken

Als u van plan bent binnenkort veel werk in huis te doen, moet u ook aan uw veiligheid denken. U gebruikt veel materialen en producten tijdens het klussen van onder andere uw eigen huis, maar ook tijdens het maken van een DIY, een boten opknappen, auto’s repareren en zelfs dieren houden. Alle producten die u nodig heeft zoals bijvoorbeeld verf, kunnen uw gezondheid in gevaar brengen. He kan giftig zijn bij inademing, of de stof kan een allergische huidreactie veroorzaken. Wanneer u het gaat gebruiken, dient u vooraf over de juiste PBM’s te beschikken, oftewel persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar hoe weet u welke PBM u nodig heeft? U kunt hiervoor een MSDS gebruiken (Material Safety Data Sheet).

 

Veiligheidsinformatie

Vroeger bepaalden leveranciers zelf welke informatie ze bij het product verstrekten. Daarom is het mogelijk dat er geen informatie over de stof wordt vermeld, daardoor kan het gebruik van de stof gevaarlijk zijn. De Europese Unie heeft in 19921 besloten om het MSDS te maken om veiligheidszaken te verduidelijken en verplicht te stellen. Dit formulier bevat verschillende belangrijke informatie, zoals de stofnaam en persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt moeten worden bij het gebruik ervan. Elk gevaarlijk product moet een dergelijk formulier hebben, maar het wordt niet altijd in een standaardformulier verstrekt. Dan kunt u de leverancier bellen, zij moeten u het MSDS-formulier geven.

 

Fabrikanten zijn verplicht een MSDS te maken

Zelf een mdsd maken? Bent u fabrikant, importeur of menger van gevaarlijke stoffen, dan is dit een belangrijk punt. Als het product volgens de CLP als gevaarlijk is geclassificeerd, bent u als productleverancier wettelijk verplicht om een ​​veiligheidsinformatieblad voor de stof of het mengsel te ontwikkelen. Vanaf 2021 moeten gevaarlijke mengsels samen met UFI ook worden aangemeld bij het Poison Center Notification (PCN) -portaal. Vanaf dat moment zou deze UFI-code in de MSDS-tabel moeten staan.

https://www.devibfabriek.nl/msds-material-safety-data-sheet/