Het Thuisgevoel
Image default
Bedrijven

Wat is een omgevingswet?

Misschien heb je het ergens gelezen, maar weet je niet wat het betekent. Een omgevingswet verbindt, moderniseert en versoepelt de regels van projecten in je directe omgeving. Het gaat daarbij vooral om wet- en regelgeving op het gebied van bouw, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet zorgt voor een goede balans tussen het gebruik en de bescherming van de leefomgeving. De omgevingswet vervangt bepaalde plaatsen waar aannemers, ondernemers en omwonenden vergunningen kunnen aanvragen. Daarom biedt één methode onder één loket in feite één programma. Daarom werden 26 weken teruggebracht tot 8 weken. Volgens milieuwetgeving kunt u ook adviseren over grootschalige bouwprojecten bij u in de buurt. Deelname aan de omgevingswet is een verplicht onderdeel van 2022.

Deelneming

Het kabinet stimuleert bij de participatie omgevingswet en hoopt dat burgers en ondernemers op passende manier deelnemen aan de ontwikkeling van hun directe leefomgeving. Dit betekent dat de bevolking actief participeert in hun omgeving. Deelname verwijst altijd naar het subject en het object. Het subject is bijvoorbeeld de betrokken personen bij het object (omgevingswet).

 

Waaruit bestaat deze wet?

De regels van het Rijk en de provincies zijn het eerste belangrijke onderdeel. De volgende is de omgevingsvisie, die de uitstraling van gemeentelijke ruimtes verkent. Op basis van deze visie kan een omgevingsplan worden overwogen. Daarom is het plan de implementatie van de visie. Dan krijg je ook een omgevingsvergunning en als het plan duidelijk is, kunnen burgers een vergunning aanvragen voor het nieuwe plan. Vervolgens worden alle aspecten van het project opgenomen in het omgevingsplan. De laatste fase is de projectbeslissing, waarbij de gemeente controleert of er aanpassingen nodig zijn.

https://www.gemeentepeiler.nl/omgevingswet-participatie/