Het Thuisgevoel
Image default
Woningaanbod

Woningmarkt Amsterdam wordt in de nabije toekomst aantrekkelijker

Huidige situatie op de Amsterdamse woningmarkt 

De Amsterdamse woningmarkt staat al geruime tijd in negatieve zin ter discussie. De markt wordt voor een belangrijk deel gedomineerd worden door vastgoedhandelaren, waardoor de middenstander verdrukt wordt. De Gemeente Amsterdam heeft onlangs – samen met andere wereldsteden – zelf de hulp ingeroepen van de Verenigde Naties, omdat de landelijke overheid niet veel kan doen. De huidige teneur is dat de Amsterdamse woningmarkt momenteel op slot dreigt te raken, waarbij de huizenprijzen ver uitstijgen boven hun originele waarde. Bijleveld, een makelaar Amsterdam, beschouwt de prognose in de nabije toekomst niet helemaal niet zozeer negatief. 

In 2019 raakt de woningmarkt van het slot 

Bijleveld, makelaar Amsterdam, voorspelt dat de druk op de Amsterdamse woningmarkt zal afnemen. Door de grotere druk op de woningmarkten nu, zoeken mensen in Amsterdam hun heil buiten de stad. Dit blijkt om bijna de helft van de woningzoekenden te gaan. Buiten de stad, zowel in de omringende steden als in de gehele Randstad, wordt aan deze vraag met nieuwbouwprojecten tegemoet gekomen. Een grootschalig vertrek van huishoudens uit Amsterdam valt te verwachten. Binnen Amsterdam zijn de bouwvergunningen inmiddels fors toegenomen, wat betekent dat er veel nieuwbouw in Amsterdam zal gaan plaats vinden. Het logische gevolg is dat er een afname van het aantal (potentiële) huishoudens in Amsterdam kan worden verwacht en een toename van het aantal beschikbare woningen. De verminderde druk op de woningmarkt zal naar het naar verwachting gemakkelijker maken voor huishoudens met een modaal inkomen om een betaalbare koopwoning in Amsterdam met behulp van een aankoopmakelaar te vinden. 

 

Is het kopen in Amsterdam tegen die tijd wel een goede investering? 

Het antwoord is ‘ja’, een huis kopen in Amsterdam is een goede investering. De angst bestaat momenteel dat de oververhitte Amsterdamse woningmarkt een nieuwe ‘bubbel’ is, die zal leiden tot een nieuwe ineenstorting van de woningmarkt met alle gevolgen van dien. Deze sentimenten zijn begrijpelijk door de achterliggende crisis. Toch stelt de Nederlandsche Bank dat er geen sprake is van een dergelijke ‘bubble’, omdat – ondanks dat de huizenprijzen van bestaand vastgoed in Amsterdam explosief gestegen is – mensen geen hypotheken onder hun eigenlijke draagkracht hebben afgesloten. Dit is het gevaarlijke kenmerk van een dergelijke ‘bubbel’.  Voor waardevermindering door een instorting van de woningmarkt hoeven potentiële kopers niet zozeer te vrezen als het om bestaand vastgoed gaat. Waardevermeerdering bij in ieder geval nieuwbouw is te verwachten omdat in dit vastgoed – in tegenstelling tot bestaande bouw – de waardevermeerdering nog niet zit.  Het kopen van een woning in Amsterdam is derhalve nog niet zo onaantrekkelijk. Behalve te wonen in een wereldstad waar velen zouden willen wonen, hoeft ‘woongenot’ alleen zeker niet de enige reden te zijn om u toch te oriënteren op de Amsterdamse woningmarkt.

 

http://www.bijleveldmakelaardij.nl/